AAA

Õppimine

Päevane õpe Avatud ülikooli õpe
Ettevõtlus ja projektijuhtimine (rakenduskõrgharidus) Ettevõtlus ja projektijuhtimine (rakenduskõrgharidus)
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus (rakenduskõrgharidus) Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus (rakenduskõrgharidus)
Turismi- ja hotelliettevõtlus (rakenduskõrgharidus) Turismi- ja hotelliettevõtlus (rakenduskõrgharidus)
Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine (magistriõpe, inglise keeles) Majandusteadus
(bakalaureuseõpe)
  Teenuste disain ja juhtimine (magistriõpe)

Bakalaureuseõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab oma üldhariduslikke teadmisi, omandab eriala alusteadmisi ja -oskusi ning magistriõppeks ja töö alustamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi .

Rakenduskõrgharidusõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused.

Magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab erialateadmisi ja -oskusi ning omandab iseseisvaks tööks ja doktoriõppeks vajalikke teadmisi ja oskusi.