AAA

Raamatukogu

TÜ Pärnu kolledži raamatukogu ülesandeks on raamatukogu allikate ja kaasaegsete infosüsteemide toel kaasa aidata ja intensiivistada õppeprotsessi, olles universaalne kõigis kolledži uurimisvaldkondades - turism, ettevõtlus ja sotsiaaltöö ning nendega piirnevad teadusalad, teatmekirjandus. Raamatukogusse komplekteeritakse kolledžis õpetatavate erialadega seonduvat teadus- ja õppekirjandust. Raamatukogu lugejateks on üliõpilased, õppejõud ja piirkonna elanikud, kes vajavad  raamatukogus pakutavat erialast kirjandust.

Raamatukogu lugemissaalis on 56 lugejakohta, 8 internetiühendusega arvutit, traadita interneti leviala. Raamatukogu andmebaas asub Eesti Teadusraamatukogude ühises elektronkataloogis ESTER Juurdepääs on kõikidele TÜ arvutivõrgus kättesaadavatele täistekst e-andmebaasidele ja ajakirjadele

Lugejakaart on ühine Tartu Ülikooli Raamatukoguga ja kolledžis registreeritud lugejad saavad raamatuid laenutada ka sealt.