AAA

Hea vilistlane, hoiame ühendust!

Soovime, et ka pärast lõpetamist säiliks meil side oma vilistlastega.
Selleks palume Sul uuendada oma kontaktandmeid ja anda teada oma käekäigust.

TÜ Pärnu kolledži vilistlaskogu

Vilistlaskogu on kolledži aktiivsete vilistlaste poolt 2007. a märtsis loodud ühendus, mille eesmärkideks on:

  • kolledži vilistlaste ühendamine ja kontaktide võrgustiku loomine;  
  • vilistlaste ja kolledži vahelise sideme säilitamine ja info vahetamine;
  • toredate ühisürituste ja kokkusaamiste korraldamine.

NB: Vilistlaskogu liikmetele kehtib 20% hinnasoodustus Pärnu kolledži täienduskoolitustel.