AAA

Kõrgharidusreform 2012. aasta vastuvõtutingimusi ei mõjuta

Alates 25. juunist kuni 6. juulini saab SAISis esitada avaldusi Tartu ülikooli õppima asumiseks. Kõrgharidusreform käesoleval aastal sisseastujaid ei mõjuta.
25. juunist 6. juulini saab avaldusi esitada bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppesse päevasesse õppesse õppima asumiseks. Paberkandjal avaldusi on võimalik esitada 2.−6. juulini ülikooli peahoones. Rohkem infot sisseastumise kohta leiab Tartu ülikooli SISSEASTUJATE VEEBIST.

Tartu ülikooli vastuvõtu peaspetsialisti Kaja Karo sõnul ei puuduta 2013. aastast kehtima hakkav kõrgharidusreform sel aastal sisseastujaid. „Vastuvõtt Tartu ülikooli toimub tänavu sarnaselt eelmisele aastale paremusjärjestuse alusel ning tasuta ja tasulistele õppekohtadele.
Kõrgharidusreform ei mõjuta 2012. aastal sisse astuvaid üliõpilaskandidaate, kui nad lõpetavad oma õpingud nominaalajaga.“

Tartu ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppes selle aasta vastuvõtuks ühtegi uut õppekava ei avatud. Magistriõppes muudeti aga mitme õppekava sisu ja nimetust, nt organisatsiooni infotöö; kunsti, käsitöö ja kodunduse õpetaja ning hariduskorraldus.

Sisseastumiseksamid Tartu ülikooli toimuvad pärast dokumentide esitamist ning neile eraldi registreeruda ei ole tarvis. Erandiks on akadeemiline test, millele registreerumine on avatud 25. juunist 6. juulini aadressil www.ut.ee/sisseastumine . Akadeemiline test on kohustuslik ainult ajakirjanduse ja kommunikatsiooni, Eesti viipekeele tõlgi, psühholoogia, riigiteaduste ning sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekavadel. Teistele õppekavadele kandideerijatele on akadeemiline testi sooritamine vabatahtlik.

Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 18. juulil SAISis.

Kõrgharidusreform toob tõenäoliselt kaasa arvestatavad muudatused Tartu ülikooli vastuvõtu korralduses ning õppekohtades 2013. aasta vastuvõtul. Karo sõnul vastuvõtutingimusi ehk infot selle kohta, milliste eksamite alusel ülikooli sisse astuda saab, reform oluliselt ei mõjuta. „2013. aastal sisse astuda soovijad peavad arvestama aga asjaoluga, et juhul, kui nad kahe aasta jooksul tagasiulatuvalt on ülikooli sisse astunud ja hiljem õpingud katkestanud, siis samale õppekavale uuesti sisse astudes on ülikoolil õigus neilt nõuda õppekulude hüvitamist,“ selgitas Karo.

Lisainfo: Kaja Karo, TÜ õppeosakond, vastuvõtu peaspetsialist, tel 737 6391 , e-post kaja [dot] karo [ät] ut [dot] ee