AAA

Kas TÜ Pärnu kolledžis õpetatakse midagi uut?

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis saab ühisel õppekaval õppida nii sotsiaaltöö kui rehabilitatsiooni korraldust, valides vastava eriala kohe sisseastumisel. Rehabilitatsiooni korralduse erialal alustasid esimesed üliõpilased eelmisel sügisel. Rehabilitatsiooni korraldus on Eestis suhteliselt uus valdkond ning seetõttu ei õpetata seda eriala ülikooli tasemel veel üheski Eesti kõrgkoolis ning seepärast on Sotsiaalministeeriumi toetusel sellel erialal ka tasuta kohad.
Nii sotsiaaltöö kui rehabilitatsiooniteenus on suunatud inimeste toimetuleku tagamiseks, et seeläbi elukvaliteeti parandada. Kuigi varasem kogemus tuleb sotsiaaltöös kasuks, oodatakse sisseastujailt kõige enam positiivset hoiakut abivajajate suhtes ning empaatiavõimet.
Esmakursuslased käivad tutvumas sotsiaalvaldkonna asutustega. Rakenduskõrghariduse õppekavast moodustab kolmandiku praktiline töö: praktikal organisatsioonides ollakse 14 nädalat ja praktikabaase on Eesti eri paigus ligikaudu 300, nende hulgas huvitavaid asutusi (näiteks Sotsiaalministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, vanglad, lastekodud jne), kuhu muidu ei satukski.
Mis saab minust pärast lõpetamist?
Sotsiaaltöötajate töökoormus on viimaste aastate jooksul kasvanud, uusi kliendigruppe on majanduslanguse tingimustes juurde tulnud.
Rehabilitatsiooni suund lisandus erialale alles aastal 2011 ning esimesed lõpetajad tulevad aastal 2014. Rehabilitatsioonispetsialisti erialale spetsialiseerunu saab töötada rehabilitatsioonispetsialistina vastavas meeskonnas ja rehabilitatsiooniteenuseid osutavas asutuses.
Vastuvõtt TÜ Pärnu kolledži päevasesse õppesse kestab veel 6. juulini.