AAA

Ettevõtluskool ootab õpilasi.

5. oktoobril ootame taas kõiki ettevõtlushuvilisi õpilasi Pärnu kolledži Ettevõtluskooli. Ettevõtluskool toimub 5. oktoobrist kuni 14. detsembrini 2011 üks kord nädalas, kolmapäeviti kell 16.30 -18.30, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, Ringi 35, Pärnu.

Õpilastele on kursus tasuta, hind täiskasvanutele 40 eurot. Koolituses osalejad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Ettevõtluskooli eesmärk on anda sissejuhatavaid teadmisi ettevõtlusest ja üldisemast majanduselust. Erinevatel teemadel arutlemine ja kaasa mõtlemine aitavad luua õige arusaama ettevõtluse olemusest, jätkuvate õpingute vajadustest ning noorte võimalustest eriala valikul.

Ettevõtluskooli lektoriteks on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ettevõtluse osakonna õppejõud ja ettevõtluses tegutsevad praktikud, läbitavateks teemadeks on rahandus, turundus, meeskonnatöö, juhtimine, äriplaani kavandamine, ettevõtte loomine jpt. Tuuakse rikkalikult praktilisi näiteid, lahendatakse ülesandeid ning tehakse rühmatöid.

Koolituse täpse ajakavaga saate tutvudasiin.