AAA

Koolituskalender

Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa poolt 2012. aastal kinnitatud koolituse pakkujate nimekirjas.

Kevadsemester 2014

TÖÖALASED KOOLITUSED
MAI
09.05.2014 Web 2.0 vahendite lõimimine avatud õpiruumis, seminar 19 €
13.05 - 14.05.2014 Spordisotsioloogia - sport üksilduse, depressiooni ning madala enesehinnangu vastu 116 €
29.05.2014 Suhtlemine raske kliendiga 72 €
SÜGISSEMESTER 2014
Sügissemester 2014 E-toe loomine Moodle'i keskkonnas õppetöö toetamiseks üldhariduskoolis, e-kursus koos kontaktõppega 60 €

 

KÄIMASOLEVAD KURSUSED 2013/2014
18.09.2013 Väärikate ülikool tasuta
03.02-
26.05.14
Noorte Teaduskeskus: Loodusteaduste üldkursus põhikoolile (1 EAP)  
25.02 - 10.05.2014

Lugemisoskuste ja - vilumuste arendamine inglise keeles II, e-kursus

96 €
25.02 - 26.04.2014 Inglise keele grammatika edasjõudnutele II, e-kursus 64 €
25.02 - 04.05.2014 Teadlik kirjutamine inglise keeles, e-kursus 128 €