AAA

Koolituskalender

Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa poolt 2012. aastal kinnitatud koolituse pakkujate nimekirjas.

Suveülikool 2014

18.-19.08.2014 Praktiliste ajakirjanduslike oskuste videotreening 139 €
27.-28.08.2014 Rehabilitatsiooni kool: teadmised, väärtused ja kompetents inimeste funktsioneerimisvõime arendamiseks 139 €
SÜGISSEMESTER 2014/2015
Sügissemester 2014 E-toe loomine Moodle'i keskkonnas õppetöö toetamiseks üldhariduskoolis, e-kursus koos kontaktõppega 60 €
ÕPI KOOS ÜLIÕPILASTEGA!
Tasemeõppe ainetest koosnevad täiendusõppemoodulid
Sügis 2014 Liikumise ja spordi alused, 15 EAP 525 €
Sügis 2014 Keskkonnakorraldus, 9 EAP 315 €
Sügis 2014 Projektijuhtimine,  12 EAP 420 €
Sügis-kevad 2014/2015 Turismisihtkoha arendamine ja turundus, 9 EAP 315 €
Sügis 2014 Teenuste juhtimine ja teenusedisain,
19 EAP
855 €
Sügis 2014 Sotsiaalettevõtlus ja - poliitika, 10 EAP 450 €
Sügis 2014 Sotsiaalne rehabilitatsioon, 6 EAP 156 €
Sügis 2014 Majutus- ja spaaettevõtte juhtimine ja turundus, 10 EAP 350 €