AAA

Koolituskalender

Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa poolt 2012. aastal kinnitatud koolituse pakkujate nimekirjas.

Koolituskalender 2014 - 2015

Sügissemester 2014 E-toe loomine Moodle'i keskkonnas õppetöö toetamiseks üldhariduskoolis, e-kursus koos kontaktõppega 60 €

ÕPI KOOS ÜLIÕPILASTEGA!
Tasemeõppe ainetest koosnevad täiendusõppemoodulid

Sügis 2014

Registreerimine
kuni 08.09

Liikumise ja spordi alused, 15 EAP
Õppesessioonid:
18.09.-21.09., 16.10.-19.10., 13.11.-16.11., 11.12.-14.12.2014 ning 08.01.-11.01.2015

525 €
Sügis 2014
Registreerimine
kuni 04.09
Projektijuhtimine,  12 EAP
Õppesessioonid:
11.09.-14.09., 09.10.-12.10., 06.11.-09.11 ning 04.12.-07.12.2014
420 €
Sügis 2014
Registreerimine kuni 10.09
Sotsiaalne rehabilitatsioon, 6 EAP
Õppesessioonid:
19.09., 17.10.,14.11., 12.12.2014 ning 09.01.2015
156 €
Sügis 2014
Registreerimine lõppenud
Keskkonnakorraldus, 9 EAP
Õppesessioonid:
04.09.-07.09., 02.10.-05.10., 30.10.-02.11., 27.11.-30.11.2014
315 €
Sügis-kevad 2014/2015 Turismisihtkoha arendamine ja turundus, 9 EAP 315 €
Sügis 2014 Majutus- ja spaaettevõtte juhtimine ja turundus, 10 EAP 350 €
Kevad 2015 Teenuste juhtimine ja teenusedisain,
19 EAP
855 €
Kevad 2015 Sotsiaalettevõtlus ja - poliitika, 10 EAP 450 €