AAA

Koolitused tellimisel

Valik toimunud tellimuskoolitusi:

ETTEVÕTLUSE OSAKOND
Teenusedisain - mis, miks ja kuidas?
Projektid kaasaegses ettevõtluses (ja riigisektoris)
Loovus ja koostöö meeskonnas
Kuidas panna inimesi grupina loovamalt mõtlema, probleemidele lahendusi leidma ja meeskonnana koostööd tegema?
Virtuaal- ja kaugtöö ohud ja võimalused
Ajajuhtimine igapäevaelus ja isiksusetüüp
Kuidas jõuda rohkem säästes iseennast? Ajajuhtimise praktilised võtted
Tööstress ja selle mõju tööjõu voolavusele
Koolitus asutuste ja ettevõtete juhtidele
Kuidas kaitsta ennast stressi ja läbipõlemise eest?
Koolitus stressist ohustatud ametikohtadel töötavatele inimestele
Suhtlemine raske kliendiga
Spordisotsioloogia - sport üksilduse, depressiooni ning madala enesehinnangu vastu
Excel edasijõudnutele
TURISMIOSAKOND
Turundus turismiorganisatasioonis
Teenindus turismiorganisatsioonis
Turismitoote arendamine
Teeninduskoolitus
Ametlikud reeglid suhtlemiskultuuris
Protokoll ja etikett, e-kursus
SOTSIAALTÖÖ KORRALDUSE OSAKOND
Sotsiaalse rehabilitatsiooni protsess ja rehabilitatsiooniplaani koostamine
Rehabilitatsiooni protsess ja hindamismetoodikad 
Erialaspetsialistide funktsioonid ja meeskonna koostöö rehabilitatsioonis
Kuidas tulla toime keerukate olukordadega klienditöös rehabilitatsioonis?
Juhtumikorralduse alused ja meetodid
Juhi tööriistakast: Idee "müük" meeskonnale ja efekti muutuste protsessi käivitamine
KEELEÕPE
Inglise keel hotellitöötajatele (e-õpe)
Lugemisoskuste ja -vilumuste arendamine inglise keeles II (e-õpe)
Ettevalmistus CAE eksamiks
Tööalane inglise keel II (e-õpe)
Inglise keel toote/teenuse turundusprojektiks
Läti keel I
Hotelli soome keel (A1)