AAA

Koolitused tellimisel

Valik toimunud tellimuskoolitusi:

ETTEVÕTLUSE OSAKOND
Teenusedisain - mis, miks ja kuidas?
Projektikirjutamise ABC
Milliseid praktilisi teadmisi ja oskusi on vaja edukate projektide kirjutamiseks ning läbiviimiseks?
Projektid kaasaegses ettevõtluses (ja riigisektoris)
Loovus ja koostöö meeskonnas
Kuidas panna oma meeskonda loovamalt mõtlema, probleemidele lahendusi leidma ja efektiivsemat koostööd tegema?
Virtuaal- ja kaugtöö ohud ja võimalused
Ajajuhtimine igapäevaelus ja isiksusetüüp
Kuidas jõuda rohkem säästes iseennast? Ajajuhtimise praktilised võtted
Tööstress ja selle mõju tööjõu voolavusele
Koolitus asutuste ja ettevõtete juhtidele
Kuidas kaitsta ennast stressi ja läbipõlemise eest?
Koolitus stressist ohustatud ametikohtadel töötavatele inimestele
Suhtlemine raske kliendiga
Spordisotsioloogia - sport üksilduse, depressiooni ning madala enesehinnangu vastu
Excel edasijõudnutele
TURISMIOSAKOND
Turundus turismiorganisatasioonis
Teenindus turismiorganisatsioonis
Turismitoote arendamine
Teeninduskoolitus
Ametlikud reeglid suhtlemiskultuuris
Protokoll ja etikett, e-kursus
SOTSIAALTÖÖ KORRALDUSE OSAKOND
Sotsiaalse rehabilitatsiooni protsess ja rehabilitatsiooniplaani koostamine
Rehabilitatsiooni protsess ja hindamismetoodikad 
Rahvusvahelise Funktsioneerimise Klassifikatsiooni (RFK) kasutamine sotsiaalses rehabilitatsioonis
Erialaspetsialistide funktsioonid ja meeskonna koostöö rehabilitatsioonis
Kuidas tulla toime keerukate olukordadega klienditöös rehabilitatsioonis?
Juhtumikorralduse alused ja meetodid

Keerulised suhtlemissituatsioonid võrgustikutöös ehk idee müük koostööpartnerile
Videotreeninguga intensiivkursus, kus õpitakse innustama meeskonnaliikmeid kaasa lööma muutuste protsessis nii, et säiliks  töörõõm ja efektiivsus

KEELEÕPE
Inglise keel hotellitöötajatele (e-õpe)
Finantsalane inglise keel (e-õpe)
Rahandus- ja raamatupidamisalast sõnavara tutvustav e-kursus koos lisamaterjalide, harjutuste ning enesetestidega
Tööalane inglise keel (e-õpe)
Lugemisoskuste ja -vilumuste arendamine inglise keeles II (e-õpe)
Ettevalmistus CAE eksamiks
Inglise keel toote või teenuse turundusprojektiks
Läti keel algajatele
Hotelli soome keel (A1)