AAA

Õppeteenustasud

 

Semestritasu päevases õppes Semestritasu avatud ülikooli õppes Ainepunkti hind
Ettevõtlus ja projektijuhtimine 840 680 34
Turismi- ja hotelliettevõtlus 840 680 34
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus 800 680 34
Majandusteadus - 680 34
Heaolu-  ja spaateenuste disain ja juhtimine 1400 - 47
Teenuste disain ja juhtimine - 1100 45

Õppeteenustasu maksmist reguleerib tasemeõppe õppekulude hüvitamise tingimused ja kord.