AAA

Eksternina on õppima oodatud kõik, kes soovivad:

  •  alustada õpinguid soovitud õppekaval;
  •  jätkata pooleli jäänud õpinguid;
  •  täiendada end ametialaselt;
  •  arendada silmaringi ja isiksust, valides erinevatest õppekavadest just Sind huvitavad õppeained.

Kuidas saada eksterniks?

1. Tutvu õppekavadega ja vali välja endale vajalikud õppeained:

TUTVU ÕPPEKAVADEGA

TUTVU TUNNIPLAANIDEGA

Sügissemestril loetavad ained 1. kursusele:

Rakenduskõrgharidusõpe, avatud ülikool
Rakenduskõrgharidusõpe, päevane õpe
Magistriõpe, avatud ülikool


2Täida avaldus ja saada digiallkirjastatult (.pdf)  õppeosakonda info [ät] pc [dot] ut [dot] ee või paberkujul Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse, Ringi 35.

3. Eksterniga sõlmitakse õppekulude hüvitamise leping.

Õppeteenustasud:
Rakenduskõrgharidusõpe 1 EAP = 35€
Magistriõpe 1 EAP = 45€
Magistriõpe (inglise keeles) 1 EAP = 50€

Lisainfo Tartu Ülikooli kodulehelt

 

Kes on ekstern?

Ekstern on isik, kellele on antud õigus täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi ja/või sooritada lõpueksam või kaitsta lõputöö.

Eksternil ei ole üliõpilase staatust, kuid ekstern saab vabade õppekohtade olemasolul taotleda immatrikuleerimist osakoormusega õppesse, kui õppekava arvestuslikust mahust on täidetud vähemalt 50% või täiskoormusega õppesse, kui õppekava arvestuslikust mahust on täidetud vähemalt 75%. Esimese aasta kevadsemestri alguseks peab immatrikuleerimiseks täis- või osakoormusega õppesse koos olema vähemalt 15 EAPd.

Eksterni staatust võib taotleda isik, kes on täitnud vastavale õppekavale õppima asumiseks vajaliku eelneva haridustaseme nõuded.

Tutvu õppekorralduseeskirjaga