AAA

Eksternõpe

Kõigil, kes ei mahu pingereas tasuta kohtadele õppima, on võimalik õpinguid alustada eksternina. 

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi või kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam. Õppekorralduseeskirja kohaselt võib eksterniks tulla iga soovija, kes omab vastavale õppekavale õppima asumiseks vajalikku eelnevat haridustaset . Eksterni staatuse saamiseks tuleb esitada avaldus, milles on toodud läbitavate õppeainete loetelu. Eksterni staatus antakse korraga semestriks või aastaks.

Kuidas eksterniks saab?

Eksterniga sõlmitakse leping ning ekstern maksab õppeteenustasu vastavalt lepingus märgitud õppeainete mahule ainepunkti hinna alusel.

Rakenduskõrgharidusõpe - 1 EAP = 35 €
Magistriõpe - 1 EAP = 45€
Magistriõpe (inglise keeles) - 1 EAP = 50€

Eksterniks kanideerimisel täida allolev avaldus:

Eksterni avaldus üheks semestriks

Sügissemestril loetavad ained avatud ülikooli 1. kursusele leiad siit:

Rakenduskõrgharidusõpe, avatud ülikool

Rakenduskõrgharidusõpe, päevane õpe

Magistriõpe, avatud ülikool

Õppekorralduslikes küsimustes laienevad eksternile üliõpilase õigused ja kohustused.

Eksternina on õppima oodatud kõik, kes soovivad:

·         Õppida valitud õppekaval

·         jätkata pooleli jäänud õpinguid

·         arendada silmaringi ja isiksust

·         täiendada end kutse- või ametialaselt