AAA

Kolledžist

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on Eestis teenuste juhtimise alase hariduse lipulaev juba mitu kümnendit. Pärnu kolledž pakub TÜ kvaliteedimärgiga kõrgharidust, edendab Eesti teenustemajandust turismi-, sotsiaal- ja spordivaldkonnas ning hoiab ja arendab akadeemilisi traditsioone Lääne-Eestis.

Koduse õhkkonnaga kolledž on üks rahvusvahelisema õppekultuuriga üksusi ülikoolis. Rahvusvahelised õppekavad on Pärnusse toonud arvukalt välistudengeid Euroopast Aafrikani ning külalisõppejõudusid Euroopast USA-ni. Näiteks pakume ainukesena Eestis võimalust omandada kõrgharidust heaolu ja spaateenuste disaini ja juhtimise erialal, mille tudengeid õpetab teiste hulgas USA teenusteguru, professor Jay Kandampully.

Kolledži rahvusvahelise haarde suurendamiseks teeme koostööd Suurbritannia ja Itaalia ülikoolidega ning rohkete välismaiste turismiettevõtetega. Kolledži esindajad, õppejõud ja tudengid käivad aktiivselt välisreisidel Venemaal, Gruusias, Soomes, Islandil ja mujal, et vahetada turismi(haridus)alaseid kogemusi, korraldada ühisseminare ning anda välismaal loenguid.

Enesetäiendamine välismaistes turismiasutustes on paljude meie tudengite jaoks kujunenud õpingute lahutamatuks osaks. Õppepraktika viib meie tudengeid nii Hispaaniasse, Kreekasse, Egiptusesse kui USA-sse. Meie tudengipere hinnatud praktikabaasideks on ka arvukad Eesti turismi-, meelelahutus- ja majutusettevõtted.  

TÜ Pärnu kolledž on hinnatud partner mitmetes rahvusvahelistes projektides. Näiteks teeb kolledž koostööd kaheksa riigi ülikoolide, äri- ja konsultatsiooniettevõtetega, et suurendada akadeemikute oskusi konsulteerida ärisektorit seeniorturismi vallas. Sotsiaaltöö valdkonnas töötatakse välja uut rahvusvahelist migratsiooni teemat käsitlevat õppemoodulit ning panustatakse Eesti turismi arendamisprojektidesse Pärnu rannaniitude ja Balti mere rannapiirkondade väärtustamise kaudu.

Õppetöö ja praktika kõrval rikastavad meie üliõpilaste tudengielu omanäolised ja traditsiooniks kujunenud üliõpilasalgatused nagu tudengite talvepäevad Pärnus ning kolledži heaolunädal. Kolledžielu ilmestavad ka spordiringid, ideelabor, tudengiteater K-äng2, üliõpilasesindus, samuti meie aktiivse vilistlaskonna korraldatavad üritused ja kokkutulekud.

Kolledži tegevust aitavad mitmekesistada ka ettevõtluskool, väärikate ülikool ja noorte teaduskeskus. Väärikate ülikooli on oodatud kui aktiivsed üle 50aastased inimesed, kes soovivad suhelda huvitavate inimestega, olla kursis riigis ja linnas toimuvaga ning arutada oma muresid erinevate spetsialistidega. Ettevõtluskooli on aga oodatud kõik, kes soovivad laiendada oma teadmisi ettevõtlusmaailmast ning noorte teaduskeskus pakub õpi- ja teadushuvilistele kooliõpilastele arendavaid õppetegevusi.

Meie kolledži vilistlaste hulka kuuluvad näiteks veebikeskkonna hotelliveeb.ee looja Viljo Naar, audiitorfirma PwC juhtivkonsultant ja kahe silla klubi spordiürituste korraldaja Tarmo Meresmaa, vastutustundliku ettevõtluse eestkõneleja Marko Siller ja paljud teised.

Kraad Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist tagab TÜ kvaliteedimärgiga tunnustatud akadeemilise kraadi, laiapõhjalise ja rahvusvahelise haardega teadmistepagasi, mitmekülgse keele- ja õppekogemuse, kõrge konkurentsivõime nii Eesti kui maailma tööturul ning suhtlusvõrgustiku kogu eluks.

Vaata ka videot Pärnu kolledži vilistlastelt.